Astrid Robillard

foto Maria-ThÇräse Sommar

Astrid Robillard

Mezzosopranen Astrid Robillard är uppvuxen i Härnösand och bor i Nordingrå och Stockholm. Hon är utbildad vid Operahögskolan i Stockholm. Under studietiden belönades hon med era stipendier, där Jenny Lindstipendiet med efterföljande turné i USA och Sverige var det mest betydelsefulla. Hon har framträtt med bland andra Göteborgs symfoniorkester, Chicago Centennial Orchestra, Norrköpings symfoniorkester och på Malmö opera, Jyske opera och Wermland opera. Astrid har även arbetat som regissör i både egna projekt och även med flera dramatiseringar av större körverk för svenska kyrkan. Just nu arbetar Astrid främst med att utveckla Höga Husten Opera och dess verksamheter i rollen som konstnärlig ledare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s