Elin Jakobsson

Elin Jakobsson

Elin Jakobsson född 1991, i Gammelgarn på östra Gotland.
Har bott i Stockholm de senaste sex åren och studerat sång, bland annat fyra år på Stockholm Operastudio. 
I höst påbörjar Elin tre års studier på Operahögskolan i Göteborg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s